Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

61. člen (prispevek zakoncev)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

61. člen
(prispevek zakoncev)

Za zadovoljevanje vseh potreb življenjske skupnosti in za preživljanje družine prispevata zakonca v sorazmerju s svojimi zmožnostmi.

Povezane vsebine