Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

65. člen (domneva zakonitega premoženjskega režima)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

65. člen
(domneva zakonitega premoženjskega režima)

Za zakonca velja zakoniti premoženjski režim, razen če se o vsebini premoženjskega režima dogovorita s pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. V tem primeru velja za njiju pogodbeni premoženjski režim.

Povezane vsebine