Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

66. člen (zakoniti premoženjski režim)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

66. člen
(zakoniti premoženjski režim)

Zakoniti premoženjski režim med zakoncema je režim premoženjske skupnosti za skupno premoženje zakoncev in režim ločenega premoženja za posebno premoženje vsakega od zakoncev.

Povezane vsebine