Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

67. člen (skupno premoženje)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

67. člen
(skupno premoženje)

Skupno premoženje zakoncev so vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. Skupno premoženje zakoncev je tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja.

Povezane vsebine