Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

68. člen (deleža zakoncev na skupnem premoženju)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

68. člen
(deleža zakoncev na skupnem premoženju)

(1) Skupno premoženje zakoncev pripada zakoncema skupaj. Na skupnem premoženju zakoncev deleži vsakega od njiju niso določeni.

(2) Zakonec ne more razpolagati s svojim nedoločenim deležem na skupnem premoženju s pravnimi posli med živimi, zlasti ga ne more odsvojiti ali obremeniti.

(3) Na stvareh iz skupnega premoženja imata zakonca skupno lastnino.

Povezane vsebine