Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

69. člen (skupno upravljanje in razpolaganje)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

69. člen
(skupno upravljanje in razpolaganje)

(1) Zakonca upravljata in razpolagata s skupnim premoženjem skupno in sporazumno.

(2) Če eden od zakoncev razpolaga s premičnino manjše vrednosti ali če opravlja pravne posle rednega upravljanja skupnega premoženja, se šteje, da ima soglasje drugega zakonca.

Povezane vsebine