Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

75. člen (način delitve premoženja)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

75. člen
(način delitve premoženja)

(1) Ko so dogovorjeni oziroma določeni deleži na skupnem premoženju, se zakonca lahko dogovorita o načinu delitve premoženja. Za delitev šteje tudi njun dogovor, da postaneta solastnika stvari v sorazmerju s svojima deležema iz skupnega premoženja.

(2) Če dogovor o načinu delitve premoženja ni dosežen, sodišče premoženje razdeli po pravilih, ki veljajo za delitev skupnega premoženja.

Povezane vsebine