Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

76. člen (predmeti za opravljanje poklica in osebni predmeti)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

76. člen
(predmeti za opravljanje poklica in osebni predmeti)

(1) Ob delitvi skupnega premoženja zakoncev se zakoncu na njegov predlog na račun njegovega deleža dodelijo tisti predmeti, ki so namenjeni za opravljanje njegovega poklica ali druge dejavnosti oziroma mu omogočajo pridobivanje dohodka.

(2) Enako velja za predmete, ki so namenjeni izključno osebni rabi enega od zakoncev in niso njegovo posebno premoženje.

Povezane vsebine