Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

77. člen (posebno premoženje)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

77. člen
(posebno premoženje)

(1) Posebno premoženje vsakega od zakoncev je tisto, ki ga je pridobil pred sklenitvijo zakonske zveze ali neodplačno med trajanjem zakonske zveze.

(2) Ne glede na izvor ali način pridobitve so posebno premoženje zakonca stvari manjše vrednosti za izključno njegovo osebno rabo.

Povezane vsebine