Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

78. člen (razpolaganje s posebnim premoženjem)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

78. člen
(razpolaganje s posebnim premoženjem)

(1) Na stvareh, ki so posebno premoženje enega od zakoncev, zakonec izvaja lastninsko pravico samostojno.

(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za ostalo posebno premoženje enega od zakoncev.

Povezane vsebine