Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

79. člen (vlaganja v nepremičnine)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

79. člen
(vlaganja v nepremičnine)

(1) Če zakonec vlaga delo ali sredstva v nepremičnino, ki je posebno premoženje drugega zakonca, se lahko sporazumeta o obstoju in višini njegove terjatve in o njenem zavarovanju.

(2) Če sporazum ni dosežen, lahko zakonec zahteva, da sodišče odloči o obstoju in višini njegove terjatve ter o njenem zavarovanju po predpisih stvarnega prava in po določbah zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

Povezane vsebine