Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

80. člen (vlaganja v podjetje)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

80. člen
(vlaganja v podjetje)

(1) Če zakonec vlaga svoj prispevek v gospodarsko družbo ali v drugo pravno osebo ali v podjetje samostojnega podjetnika posameznika ali samostojne podjetnice posameznice, ki predstavlja posebno premoženje drugega zakonca, zakonca s pogodbo določita obliko udeležbe zakonca, ki vlaga svoj prispevek.

(2) Če takega dogovora ni, se šteje, da gre za udeležbo po pravilih obligacijskega prava o družbeni pogodbi.

Povezane vsebine