Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

88. člen (hramba in vpogled v pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

88. člen
(hramba in vpogled v pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij)

(1) Sklenjene pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij hranijo notarji v skladu s predpisi o notariatu.

(2) V vsebino pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij lahko vpogledajo osebe, za katere tako določa zakon, ki ureja notariat. Te osebe lahko zahtevajo tudi overjen ali navadni prepis notarskega zapisa.

(3) V vsebino pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij lahko vpogleda tudi sodišče za namen postopka, v katerem je odločitev odvisna od vsebine pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij.

Povezane vsebine