Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

89. člen (neveljavnost pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

89. člen
(neveljavnost pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij)

(1) Če je pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij neveljavna, za zakonca velja zakoniti premoženjski režim.

(2) Če je pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij v svojih določbah nejasna, tako da ni mogoče ugotoviti vsebine premoženjskega režima, o katerem sta se zakonca želela dogovoriti, oziroma pravila, po katerem sta želela obravnavati medsebojna premoženjska razmerja, velja zakoniti premoženjski režim.

Povezane vsebine