Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

9. člen (posvojitev)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen
(posvojitev)

Posvojitev je posebna oblika varstva otrok, s katero nastane med posvojiteljico ali posvojiteljem (v nadaljnjem besedilu: posvojitelj) in otrokom enako razmerje, kakor je med starši in njihovimi otroki.

Povezane vsebine