Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

10. člen (rejništvo)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

10. člen
(rejništvo)

Rejništvo je posebna oblika varstva otrok, ki jim je potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, ki niso njihovi starši.

Povezane vsebine