Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

11. člen (skrbništvo)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

11. člen
(skrbništvo)

(1) Skrbništvo je posebna oblika varstva otrok, za katere ne skrbijo starši, in odraslih oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.

(2) Po določbah tega zakonika država zagotavlja varstvo tudi drugim osebam, ki nimajo možnosti same skrbeti za svoje pravice in koristi.

Povezane vsebine