Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

12. člen (sistemi varstva in svetovanja)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

12. člen
(sistemi varstva in svetovanja)

Država s sistemom vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva ter svetovanja omogoča ljudem, da se vsestransko pripravijo na skladno partnersko in družinsko življenje, pomaga pa jim tudi reševati probleme v medsebojnih razmerjih in v razmerjih do otrok.

Povezane vsebine