Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

13. člen (mediacija v družinskih zadevah)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

13. člen
(mediacija v družinskih zadevah)

Mediacija v družinskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: mediacija) je postopek, v katerem udeleženke ali udeleženci (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) prostovoljno s pomočjo ene ali več nevtralnih tretjih oseb – mediatork ali mediatorjev (v nadaljnjem besedilu: mediator) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz medsebojnih družinskih razmerij.

Povezane vsebine