Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

92. člen (vzpostavitev registra)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

92. člen
(vzpostavitev registra)

Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij vzpostavi Notarska zbornica Slovenije.

Povezane vsebine