Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

6. člen (Pozitivna izvedbena dolžnost)

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(Pozitivna izvedbena dolžnost)

Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.

Povezane vsebine