Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

7. člen (Negativna izvedbena dolžnost)

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(Negativna izvedbena dolžnost)

Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju te kolektivne pogodbe.

Povezane vsebine