Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

8. člen (Reševanje kolektivnih sporov individualnih delovnih sporov)

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(Reševanje kolektivnih sporov individualnih delovnih sporov)

Postopek reševanja kolektivnih sporov in individualnih delovnih sporov je urejen v Prilogi II te kolektivne pogodbe in je njen sestavni del.

Povezane vsebine