Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti

8. člen (prenehanje veljavnosti KP KD)

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(prenehanje veljavnosti KP KD)

Po prenehanju veljavnosti te kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, vendar najdlje eno leto, uporabljajo določbe normativnega dela te kolektivne pogodbe.

Povezane vsebine