Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti

9. člen (veljavnost in objava KP KD)

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen
(veljavnost in objava KP KD)

(1) KP KD v obligacijskem delu stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbenih strank. V normativnem delu začne KP KD veljati in se uporabljati 28. 6. 2021.

(2) Stroške objave KP KD v Uradnem listu Republike Slovenije nosi vsaka od strank do ene polovice.

Povezane vsebine