Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

2. člen (stvarna veljavnost)

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(stvarna veljavnost)

Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, člane podpis­nikov, ki opravljajo naslednjo dejavnost, opredeljeno v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti kot glavno dejavnost:

C 24.100 – proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin

C 24.200 – proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov

C 24.310 – hladno vlečenje profilov

C 24.320 – hladno valjanje traku

C 24.330 – hladno oblikovanje profilov in pregibanje

C 24.340 – hladno vlečenje žice

C 24.410 – proizvodnja plemenitih kovin

C 24.420 – proizvodnja aluminija

C 24.430 – proizvodnja svinca, cinka in kositra

C 24.440 – proizvodnja bakra

C 24.450 – proizvodnja drugih neželeznih kovin

C 24.510 – litje železa

C 24.520 – litje jekla

C 24.530 – litje lahkih kovin

C 24.540 – litje drugih neželeznih kovin

C 25.500 – kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija

C 32.110 – kovanje kovancev

C 32.120 – proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

C 32.130 – proizvodnja bižuterije.

Povezane vsebine