Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami

2. člen (stranki KPN)

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(stranki KPN)

Pogodbeni stranki KPN sta Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju: GZS – ZPN) in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: SKVNS).

Povezane vsebine