Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

1. člen

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvajanje te kolektivne pogodbein spoštovanje njenih določb.

Povezane vsebine