Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

2. člen

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvajanju te kolektivne pogodbe.

Povezane vsebine