Najnovejša različica člena

Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov

5. člen (zavezanec za plačilo brez zaposlenih)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(zavezanec za plačilo brez zaposlenih)

Če zavezanec za plačilo nima nobenega zaposlenega, mora upravljavca o tem obvestiti.

Zavezanec za plačilo mora upravljavca obvestiti v naslednjih primerih:

  • če ob ustanovitvi nima nobenega zaposlenega,
  • kadarkoli v času delovanja nima nobenega zaposlenega.

Zavezanec za plačilo iz prvega odstavka tega člena mora v primeru, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, v najkrajšem času posredovati podatke za vse zaposlene.

Povezane vsebine