Najnovejša različica člena

Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov

4. člen (več zavezancev za plačilo)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(več zavezancev za plačilo)

Če je član KPSJU sredi meseca sklenil delovno razmerje pri drugem zavezancu za plačilo, morata upravljavcu podatke o članu KPSJU poslati oba zavezanca za plačilo in plačati premijo v sorazmerju s trajanjem delovnega razmerja.

Če ima član KPSJU sklenjeno delovno razmerje pri več zavezancih za plačilo hkrati, morajo posredovati podatke o članu KPSJU in plačevati premije vsi zavezanci za plačilo, sorazmerno glede na polni delovni čas.

Povezane vsebine