Najnovejša različica člena

Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov

3. člen (presečni datum in spremembe podatkov)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(presečni datum in spremembe podatkov)

Zavezanec za plačilo mora obvestiti upravljavca o vseh spremembah, ki vplivajo na članstvo v KPSJU oziroma na kolektivno zavarovanje člana KPSJU, najkasneje na dan plačila premije v mesecu za pretekli mesec.

Ne glede na prejšnji odstavek je zavezanec za plačilo dolžan upravljavcu vsaj 30 dni pred vplačilom prve premije posredovati osebne podatke novo zaposlenih, ki se vključujejo v pokojninski načrt.

Povezane vsebine