Najnovejša različica člena

Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov

7. člen (prenehanje zavezanca)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(prenehanje zavezanca)

V primeru, ko zavezanec za plačilo iz kateregakoli vzroka preneha obstajati, mora posredovati upravljavcu podatke o datumu prenehanja ter razlogih za prenehanje.

Povezane vsebine