Najnovejša različica člena

Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov

8. člen (roki posredovanja podatkov za razporeditev plačanih premij)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(roki posredovanja podatkov za razporeditev plačanih premij)

Za razporeditev vseh plačil premij mora zavezanec za plačilo mesečno posredovati upravljavcu vse finančno-računovodske podatke, ločeno za premijo, ki jo plačuje zavezanec za plačilo in ločeno za premijo, ki jo plačuje član KPSJU sam. Zavezanec za plačilo je dolžan podatke posredovati upravljavcu najkasneje na dan vplačila premije.

Povezane vsebine