Najnovejša različica člena

Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov

9. člen (obveznosti zavezanca za plačilo)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen
(obveznosti zavezanca za plačilo)

Zavezanec za plačilo odgovarja za pravilnost, točnost ter pravočasno posredovanje podatkov in pravilen obračun ter pravočasno plačilo premij.

KPSJU ima poseben transakcijski račun, preko katerega sprejema vplačila. Poseben transakcijski račun je odprt pri banki Nova KBM d. d., številka transakcijskega računa SI56 0400 1004 6645 446.

Zavezanec za plačilo mora ob prvem posredovanju podatkov v skladu z Navodilom upravljavcu predložiti tudi podpisan Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov, objavljen na spletni strani www.modra.si

V primeru spremembe podatkov o pooblaščencu za posredovanje in vzdrževanje podatkov, je zavezanec za plačilo dolžan poslati upravljavcu izpolnjen Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov.

Povezane vsebine