Najnovejša različica člena

Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

2. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

(1) Pod pogojem, da zaposleni oziroma druge osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in imajo s potrošniki neposreden stik, v dejavnostih, navedenih v tem odstavku, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom opravljajo le zaposleni in druge osebe, ki imajo negativni rezultat testa, je dovoljeno opravljanje naslednjih dejavnosti:

  1. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura),
  2. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
  3. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
  4. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo,
  5. sejemska dejavnost,
  6. kongresna dejavnost,
  7. gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
  8. nastanitvene storitve,
  9. storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.

(2) V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(3) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja v zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, v kolikor je zagotovljena razdalja najmanj 3 metre med robovi miz.

(4) Pogoj iz drugega odstavka tega člena ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v prostorih iz drugega odstavka tega člena.

(5) Osebam iz prvega odstavka tega člena testiranja ni treba opraviti, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(6) Testiranje iz prvega odstavka tega člena je ustrezno, če je opravljeno v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Povezane vsebine