Najnovejša različica člena

Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

3. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

(1) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljeno pod pogoji iz prejšnjega, tega in 4. člena tega odloka.

(2) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač je potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu v prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.

(3) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač se smiselno upoštevajo higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) pri izvajanju gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Povezane vsebine