Najnovejša različica člena

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: pravila) podrobneje urejajo:

  1. vrste in obseg pravic,
  2. obveznosti zavezancev in zavarovanih oseb,
  3. pogoje in postopke za uresničevanje pravic,

4. standarde zdravstvenih storitev, pripomočkov in zobno-protetičnih pripomočkov,

  1. varstvo pravic zavarovanih oseb,
  2. nadzor uresničevanja pravic in obveznosti.
Povezane vsebine