Najnovejša različica člena

Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza

1. člen (vsebina)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa način in metodologijo izračuna polne cene subvencionirane vozovnice, višino povračila stroškov prevoza, razrede oddaljenosti in cene subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec.

Povezane vsebine