1. člen

Ta pravilnik določa obseg sredstev, ki ga javni zavodi in javne agencije iz pristojnosti Ministrstva za zdravje, lahko namenijo za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Povezane vsebine