3. člen

V javnih zavodih in javnih agencijah iz pristojnosti Ministrstva za zdravje obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša največ 50 odstotkov razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Povezane vsebine