Najnovejša različica člena

Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja okolja in prostora

1. člen

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

S tem pravilnikom se določa višina dodatka za dvojezičnost direktorjev na področju okolja in prostora (v nadaljnjem besedilu: direktorji), ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik.

Povezane vsebine