Najnovejša različica člena

Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja okolja in prostora

2. člen

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

(1) Direktorjem pripada dodatek za dvojezičnost v naslednji višini:

+---------------+-----------------+-------------+------------------------+
|     Šifra     |    Tip osebe    |Ime delovnega|Dodatek  za dvojezičnost|
|delovnega mesta|  javnega prava  |     mesta   |  v % od osnovne plače  |
+---------------+-----------------+-------------+------------------------+
|    B017378    |Naravni park (NP)|Direktor NP  |           4%           |
|               |                 |             |                        |
+---------------+-----------------+-------------+------------------------+

(2) Namestniku direktorja, strokovnemu direktorju, članu uprave ali strokovnemu vodji pripada dodatek iz prejšnjega odstavka v enaki višini.

Povezane vsebine