Najnovejša različica člena

Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja okolja in prostora

3. člen

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Povezane vsebine