Najnovejša različica člena

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine

4. člen

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen

(1) Če pri zavezancu za dajanje podatkov nastopijo statusne spremembe zaradi združitve ali delitve, predloži podatke za odmero dohodnine pravni naslednik.

(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatkov, kadar ni pravnega naslednika, pošlje podatke za odmero dohodnine stečajni ali likvidacijski upravitelj.

(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija.

Povezane vsebine