Najnovejša različica člena

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine

3. člen

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.

Povezane vsebine