Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza

1. člen (vsebina)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, poročanje, način vračila subvencije ter način in postopek izvajanja brezplačnega prevoza.

Povezane vsebine