Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza

1. člen (vsebina)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa vrste in obdobje veljavnosti subvencioniranih vozovnic za upravičence, pogoje za nakup vozovnic, način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, poročanje, način vračila subvencije ter način in postopek izvajanja brezplačnega prevoza.

Povezane vsebine