Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza

2. člen (subvencionirana vozovnica)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(subvencionirana vozovnica)

(1) Subvencionirana vozovnica je lahko mesečna vozovnicaali vozovnica za deset voženj na mesec. Mesečna vozovnica omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije, vozovnica za deset voženj na mesec pa omogoča deset voženj na relaciji, za katero je bila izdana.

(2) Upravičenec se odloči za nakup mesečne ali letne vozovnice. Letna vozovnica za dijaka se izda za obdobje od 1. septembra do 31. avgusta tekočega šolskega leta. Letna vozovnica za študenta se izda za obdobje od 1. oktobra do 30. septembra tekočega študijskega leta. Letna vozovnica za udeleženca izobraževanja odraslih se izda za obdobje od 1. septembra do 31. avgusta oziroma od 1. oktobra do 30. septembra tekočega šolskega leta.

Povezane vsebine