Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza

4. člen (nakup subvencionirane vozovnice)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(nakup subvencionirane vozovnice)

(1) Upravičenec izvede nakup subvencionirane vozovnice preko spleta pri izvajalcih, ki omogočajo spletni nakup subvencionirane vozovnice na podlagi šifre elektronske vloge iz evidence subvencije prevoza oziroma nakup izvede na prodajnih mestih izvajalcev.

(2) Izvajalec začne postopek izdaje subvencionirane vozovnice na podlagi predložene popolne pisne vloge ali šifre elektronske vloge iz evidence subvencije prevoza. Če upravičenec ne predloži popolne pisne vloge, se ta zavrže že pred vnosom v evidenco subvencije prevoza.

(3) Izvajalec iz pisne ali elektronske vloge razbere relacijo, na kateri upravičenec potuje.

(4) Izvajalec izda upravičencu subvencionirano vozovnico za relacijo, ki se izvaja z medkrajevnim avtobusnim prevozom potnikov oziroma železniškim prevozom potnikov v 2. razredu potniškega vlaka.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec lahko izda subvencionirano vozovnico za mestni potniški promet na način, kot je to določeno s pogodbo med ministrstvom in upravljavcem mestnega prevoza potnikov.

Povezane vsebine