Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza

6. člen (poročanje)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(poročanje)

(1) Izvajalec sproti v evidenco subvencij prevoza sporoča podatke o prejetih vlogah, izdanih subvencioniranih vozovnicah ter morebitnih preklicih in spremembah vlog ali izdanih subvencioniranih vozovnic.

(2) Izvajalec podatke iz prejšnjega odstavka sporoča s pošiljanjem podatkov preko spletnih storitev.

(3) Podatke o izdanih polletnih in letnih subvencioniranih vozovnicah izvajalec mesečno sporoča v evidenco subvencij prevoza. Podatke o plačilu poroča ob prejemu plačila upravičenca v celoti, podatke o polni ceni in subvenciji pa vsak mesec poroča v višini, ki predstavlja sorazmerni mesečni delež polne cene polletne oziroma letne subvencionirane vozovnice.

(4) Podrobnejši način poročanja ter vsebina in oblika podatkov za poročanje se podrobneje določijo v tehnični dokumentaciji evidence subvencije prevoza.

Povezane vsebine